Landgreen

Architektura Krajobrazu

Szacunek brakarski jest to NAJPROŚCIEJ wycena wartości rynkowej drewna. Podstawą określenia ceny drewna, które można pozyskać, są dane parametry drzewa takie jak: pierśnica i wysokość. Na ich podstawie odczytujemy miąższość danego drewna z „Tablic miąższości drzew stojących". To w połączeniu z cenami rynkowymi drewna daje nam określoną wartość. Na cenę drewna wpływają wady drewna.
Lublin
Firma
bg-min

Projektowanie i aranżacja ogrodów